Saturday, 17 November 2018

Al-Imran Ayat 1-3

3.3.1~3.  
Juz:3,Surah:3.
.

Surah 3, Ayat 1
:
Ringkasan tafsir;

Alif Lam Mim, Allah sahaja yang mengetahui maksud huruf-huruf tersebut.

Huruf ini merupakan huruf “tambih” yang memerlukan perhatian sepenuhnya untuk mengikuti lanjutannya sehingga ia dpaat memahami dengan baik.

,

Surah 3, Ayat 2:
Ringkasan tafsir;

Allah itu sebenar-benar, tiada tuhan melainkan Allah yang hidup kekal lagi amat menjaga.
,

Surah 3, Ayat 3:
Ringkasan tafsir;
Allah telah menurunkan kepada Muhammad kitab Al-Quran dengan sebenar-benarnya yang membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil dan kitab-kitab lain (furqon).
Allah telah menurunkan wahyu yang merupakan Quran yang tidak mengandungi keraguan dan diturunkan beransur-ansur, dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu diturunkan kepada para Nabi yang terdahulu.

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah3
Terjemahan, 1~10,
 [GS] https://sites.google.com/site/kosmoknajid/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS] https://t.co/Kf2lMbI0X8      No comments:

Post a Comment